Få foretaget en PCB-undersøgelse

Vi kan tilbyde at lave en PCB-undersøgelse i din bolig eller virksomhedVi kan foretage en PCB-undersøgelse i din bolig eller virksomhed.

Har du mistanke om problemer med PCB i din bolig eller virksomhed? Så kan vi hjælpe med en undersøgelse, der kan fastslå om der er problemer med PCB.

En undersøgelse for PCB skal identificere og omfangsbestemme PCB-holdige materialer i bygningen (Dit Indeklima tilbyder PCB-undersøgelser i alle typer bygninger) samt fastslå om PCB udgør et problem for indeklimaet. Undersøgelsen vil typisk omfatte udtagning og analyser af såvel materiale- som luftprøver.

En PCB-undersøgelse vil normalt foregå i fire etaper:

Forundersøgelse

Her kortlægges bygningens historik. Alderen af bygningen og eventuelle tilbygninger, hvornår udskiftning af vinduer er foretaget mv. har nemlig stor indflydelse på risikoen for at der er PCB og klorerede paraffiner i fuger, installationer og maling. Klorerede paraffiner erstattede PCB efter 1977, men er siden 2002 udfaset.

I forbindelse med forundersøgelsen vælges, i samarbejde med bygningen ejer, hvilke metoder, der skal anvendes ved prøvetagningen samt hvor mange prøver, der skal udtages. Ligeledes vil vi sørge for at belyse eventuelle risici, hvis prøverne viser for høje niveauer.

Udtagning af prøver

På baggrund af forundersøgelsen udtages nu de aftalte prøver. Vi sørger naturligvis for at overholde gældende arbejdsmiljøregler på området, for at sikre både bygningens brugere og miljøet.

Analyse af prøver

Tilstedeværelsen af PCB og klorerede paraffiner i prøvematerialerne vurderes herefter via gaschromatografi/massespektrometri på et akkrediteret laboratorium. Desuden vurderes kilden til forureningen, da forureningen både kan stamme fra det materiale, hvor prøven er udtaget, og fra materialer, der støder op til prøvestedet, f.eks. vinduer.

Der er endelig den mulighed, at forureningen har været luftbåren. Det betyder, at materialer, som ikke selv indeholder eller støder op til materialer med PCB eller klorerede paraffiner, alligevel kan være blevet forurenede. Derfor gør vi ofte brug af luftmålinger ved vores undersøgelser, så den øjeblikkelige påvirkning af indeklimaet kan vurderes.

Kontakt os vedr. PCB-undersøgelse
* Skal udfyldes

Rapport

Vi afslutter opgaven med en rapport, der dokumenterer de udførte undersøgelser. Rapporten indeholder desuden forslag til eventuelle nødvendige foranstaltninger og udbedringer, hvis analyserne af prøverne viser forhøjede niveauer.

Dit Indeklima kan desuden tilbyde rådgivning om PCB i bygninger, ligesom vi gerne udarbejder forslag til udbedringer i forbindelse med renovering, ombygning og nedrivning. Vi hjælper også gerne med at styre hele processen fra A-Z.

Andre undersøgelser

En PCB-undersøgelse kan også kombineres med andre typer undersøgelser. F.eks. for radon og/eller fugt i hus. Kontakt os for yderligere information om andre indeklima-undersøgelser.

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om PCB-undersøgelser eller et uforpligtende tilbud, kan du benytte formularen her på siden. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Dit Indeklima på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk.

Call Now Button