Sådan kan PCB-niveauet reduceres

For at reducere mængden af PCB i indeluften kan indetemperaturen f.eks. sænkesSådan kan du reducere mængden af PCB i indeluften.

Regelmæssig udluftning med gennemtræk kan hjælpe til at reducere mængden af eventuel PCB i indeluften. Det vil ligeledes mindske risikoen for problemer med fugt og skimmelsvamp, ligesom det kan hjælpe med at reducere eventuelle udfordringer med radon i indeklimaet.

Også grundig rengøring kan have en positiv effekt. Ikke mindst hvis det gøres regelmæssigt, da det så forhindrer PCB-holdige partikler og støv i at ophobe sig i bygningen. Samtidig fjernes naturligt forekommende sporer fra skimmelsvamp, der ellers ville kunne ophobe sig i støv og dermed danne grobund for skimmelsvamp.

Det kan også hjælpe at sænke temperaturen indendørs, så den blive rmellem 20 og 22 oC. Det vil nemlig kunne hjælpe med at reducere afgasning fra PCB-holdige materialer, uden at det samtidig bliver alt for køligt indenfor. Det fjerner dog ikke PCB’en og vil derfor aldrig være en varig løsning. I stedet bør mængden af MCB fastslås og forsvarligt fjernes.

Få foretaget en PCB-undersøgelse
Har du mistanke om problemer med PCB i din bolig eller virksomhed? Så kan vi hjælpe med en undersøgelse, der kan fastslå om der er PCB i bygningen.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at fjerne al PCB fra en bygning. Her kan etablering af mekanisk ventilation, der løbende kan udskifte indeluften og dermed sikre tilførsel af frisk, ren luft udefra, være en en mulighed, for at reducere mængden af PCB i indeluften.

Call Now Button